کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید
درمانگاه زنان و زایمان
 

نام و نام خانوادگی:

 دکتر شهلا نصر الهی

متخصص:

جراحی زنان و زايمان

 فلوشيپ پرينانولوژی

 

روزهای حضور در کلينيک : شنبه و دوشنبه

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر ناهيد رادنيا

 

متخصص:

جراحی زنان و زايمان

نازايي

 

روزهای حضور در کلينيک : يکشنبه و سه شنبه

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر مريم احمدی

متخصص:

 

جراحی زنان و زايمان

 

روزهای حضور در کلينيک : يکشنبه و سه شنبه

 

پیوندها