کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید
درمانگاه چشم
 

نام و نام خانوادگی:

 دکتر فاطمه اسلامی

متخصص:

جراحی چشم

 

روزهای حضور در کلينيک : سه شنبه

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر مهدی عليزاده

 

متخصص:

جراح چشم

فلوشيپ قرنيه

 

روزهای حضور در کلينيک : يکشنبه و سه شنبه

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکترکيوان بهکام راد

متخصص:

جراحی چشم

 

روزهای حضور در کلينيک : دوشنبه

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر ناصر عابدی شمس آبادی

متخصص:

جراحی چشم

 

روزهای حضور در کلينيک : چهارشنبه

پیوندها