کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید
درمانگاه مغز و اعصاب
 

نام و نام خانوادگی:

 دکتر مجتبی خزايی

متخصص:

 مغز و اعصاب و ستون فقرات

 

روزهای حضور در کلينيک : شنبه تا پنج شنبه

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر عليرضا ترابی

متخصص :

 مغز و اعصاب و ستون فقرات

 

روزهای حضور در کلينيک : يکشنبه ، دوشنبه وسه شنبه

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر شهير مظاهری

متخصص:

 مغز و اعصاب و ستون فقرات

نوار مغز،عضله و سونوگرافی عروق مغز 

 

روزهای حضور در کلينيک : شنبه تا پنج شنبه

 

پیوندها