کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید
درمانگاه گوارش
 

نام و نام خانوادگی:

 دکتر بهروز افشار

فوق تخصص:

گوارش و کبد بالغين

 

روزهای حضور در کلينيک : يکشنبه و سه شنبه

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر هدی حميد

 

متخصص:

گوارش و کبد بالغين

 

روزهای حضور در کلينيک : شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه

 

پیوندها