کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید
درمانگاه اطفال
 

نام و نام خانوادگی:

 دکتر جعفر برخوردار

متخصص:

بيماری های کودکان و نوزادان

 

روزهای حضور در کلينيک : شنبه تا پنج شنبه

 

پیوندها