کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید
درمانگاه ریه
 

نام و نام خانوادگی:

 دکتر الدوز آلوش

فوق تخصص:

ريه

 

روزهای حضور در کلينيک : شنبه و دوشنبه

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر عليرضا باقری

 

فوق تخصص :

ريه و بيماری های تنفسی

 

روزهای حضور در کلينيک : يکشنبه و سه شنبه

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر زهره کهرام فر

فوق تخصص :

ريه

 

روزهای حضور در کلينيک : يکشنبه و چهارشنبه

پیوندها