کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید
درمانگاه سونوگرافی
 

نام و نام خانوادگی:

 دکتر سيد کمال الدين هادئي

متخصص:

راديولوژی ، سونوگرافی

آنژيوگرافی قلب و عروق

 

روزهای حضور در کلينيک : شنبه تا چهارشنبه

 

پیوندها